Zelený král ti dává dopravu ZDARMA nad 999 kč

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost CBD For fun s.r.o.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.zelenykral.cz.

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 1. Zpracování osobních údajů
 2. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, které nám poskytnete.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 3 roky od naší poslední komunikace.

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste našim zákazníkem a nezakázali jste nám to při nákupu, rádi vám zašleme e-mail s našimi novinkami.

Na základě jakého právního důvodu? Toto nám umožňuje ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 3 roky od vašeho posledního nákupu. Z našich novinek se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: info@zelenykral.cz

 1. Kdo se k vašim datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto existují některé společnosti nebo osoby, které nám pomáhají s chodem našeho e-shopu a mohou se k vašim datům dostat. Mezi ně patří: • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

 • společnosti podílející se na expedici zboží
 • společnosti podílející se na expedici plateb
 • poskytovatel e-mailingové služby
 • marketingová agentura
 1. Co byste měli vědět dále

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud máte otázky týkající se osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@zelenykral.cz

 1. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek ukládají na vaše zařízení. Soubory cookies se při každé další návštěvě odesílají zpět na naši webovou stránku nebo na jinou webovou stránku, která je rozpoznává.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, pamatují si vaše preference a celkově zlepšují uživatelský zážitek. Také zajistí, aby byly reklamy, které vidíte online, lépe přizpůsobeny vašim potřebám a zájmům.

Na našich webových stránkách používáme následující typy cookies:

Nezbytné cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, například umožňují přihlášení do zabezpečených částí stránek a další základní funkce. Tyto cookies nelze deaktivovat.

Analytické/statistické cookies: Tyto cookies nám umožňují například poznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám zlepšit způsob, jakým naše stránky fungují, například tím, že uživatelům umožňují snadno najít to, co hledají. Tyto cookies používáme pouze s vaším předchozím souhlasem.

Reklamní cookies: Tyto cookies sledují vaše preference a umožňují zobrazovat reklamy a další obsah, které co nejlépe odpovídají vašim zájmům a vašemu online chování. Tyto cookies používáme pouze s vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně například poskytovatelů externích služeb, jako jsou analytické nástroje) mohou rovněž používat cookies, a/nebo mohou přistupovat k údajům shromažďovaným pomocí cookies na našich webových stránkách.

III. Vaše práva

Podle GDPR máte následující práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

Právo na přístup k údajům: Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme nebo nezpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu: Pokud jsou údaje, které o vás zpracováváme, nesprávné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Například pokud už údaje nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromažďovali, nebo pokud jste odvolali svůj souhlas a nemáme jiný právní základ pro zpracování.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Například pokud namítáte proti správnosti údajů, můžete požadovat omezení zpracování na dobu, která nám umožní ověřit správnost údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo tyto údaje předat jinému správci, aniž bychom vás v tom jakkoliv bránili.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

 

 

 

I.                Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.5.2023

 

 

Používáme ověření věku Adulto